Skip links

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz; Gayrimenkul Hukuku alanında danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü konusunda tecrübe sahibidir.
Bu kapsamda;
• Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ve gelir paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bunlardan kaynaklı davaların takibi,
• Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri,
• Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri,
• Kamu-Özel iş birliği sözleşmeleri,
• Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı süreçleri,
• Alım, ön alım, geri alım haklarıyla ilgili davalar,
• İntifa, irtifak vb. ayni hakların tesisi ve terkini,
• Kamulaştırma davaları,
• Ortaklığın giderilmesi davaları,
• Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü uygulamaları ve bu uygulamalardan kaynaklı davalar,
• Kentsel dönüşüm süreçleri,
• Belediye ve imar uygulamaları,
• Kat mülkiyeti yönetimi ve uyuşmazlıkları,
• Tapu kaydındaki yolsuz tescilin düzeltilmesi ve davaları,
• Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davaları,
• Ecrimisil davaları,
• Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve bunlardan kaynaklanan davalar,
• Miras Hukuku ve Aile Hukuku ile bağlantılı gayrimenkul paylaşımlarına ilişkin süreçler,
Hakkında gerçek ve tüzel kişilere hem danışmanlık ve hem de dava takibi konusunda hizmet verilmektedir.

Deneyimli Kadro, Hızlı Çözüm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tincidunt orci sem, a porttitor ligula eleifend eu. Maecenas varius nibh ut nisi varius, ac sollicitudin diam ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tincidunt orci sem, a porttitor ligula eleifend eu.