Skip links

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Uzman kadromuz tarafından, her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı ile sulh amacıyla görüşmeler yapılması, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır. Ayrıca toplu dosyalar için, yasal takip süreçleri öncesinde çağrı merkezimiz aracılığıyla borçların takibi, entegre sistem kurulumu ve raporlama hizmetleri sunulmaktadır

İcra İflas Hukuku alanında deneyimli kadromuz ile ticari işlemlerden kaynaklanan borç ve alacakların tahsili için icra ve iflas takipleri yapılması, açılan takipler neticesinde tahsilatların yapılması için her türlü araştırma ve işlemin yerine getirilmesi, müvekkiller aleyhinde başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu işlemlere bağlı itirazın iptali, kaldırılması ve menfi tespit davalarının takibi gibi hususlarda hizmet vermekteyiz.

Doruk Hukuk İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Bunlar dışında ayrıca iflas, konkordato ve yeniden yapılandırma işlemleri, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konularında müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Özelikle Kurumsal İcra anlamında Elektrik Perakende ve Dağıtım Şirketleri, Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, Telekomünikasyon Şirketleri, Varlık Şirketleri, Finans Kuruluşları, Bankaların yasal takip öncesi ve yasal takip sonrası alacaklarının uzman kadromuz ile takibi yapılmaktadır. Bu kapsamda Hukuk Büromuz nezdinde mevcut olan Call Center ve istihbarat bölümleri bulunmaktadır.

Riskli alacakların yasal takibi ve risk sonrası yönetimi
Alacak takip planlaması yapılarak kurumsal takip dosyalarının tahsilata odaklı takibi
Kambiyo senetleri
Mahkemesiz uzlaşma ile alacak takibi
Alacakların yasal takibe geçiş sürecinden önceki İdari takibi
Alacak takibi danışmanlığı
Rehin, ipotek ve teminat alma işlemleri
10000 adet üstü kurumsal icra takip dosyalarının profesyonel ekiple etkin ve verimli tahsili

Deneyimli Kadro, Hızlı Çözüm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tincidunt orci sem, a porttitor ligula eleifend eu. Maecenas varius nibh ut nisi varius, ac sollicitudin diam ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tincidunt orci sem, a porttitor ligula eleifend eu.